Home > Nieuws > Wat doet SKW aan noodopvang?

Wat doet SKW aan noodopvang?

21 March 2020

Vanaf aanstaande dinsdag heeft SKW  in totaal 112 kinderen op de noodlijsten staan:  22 kinderen voor de dagopvang en 90 kinderen voor de buitenschoolse opvang. Uiteraard komen deze kinderen niet allemaal elke dag. De lijst is ook aangemaakt voor de langere termijn, als ouders in cruciale beroepen meer zullen worden opgeroepen en er geen andere mogelijkheden meer zijn. Vooralsnog gaat het om hele kleine aantallen.

We doen dat op 3 verschillende locaties, met ieder verschillende ingangen en verdiepingen. De Toverlantaarn, Villa Bons en Villa Newton zijn hiervoor ingericht. Met de scholen is de afspraak gemaakt dat wij indien nodig gebruik kunnen maken van de schoollocaties (in het geval dat alle kinderen zouden komen).

SKW heeft  de opvangtaak van drie scholen overgenomen: 5e Montessorischool, MKC de Amstel en vanaf dinsdag de helft van de kinderen van de Lidwinaschool. Met name de Lidwinaschool blijkt hofleverancier van het OLVG, dat betekent erg veel kinderen. De KCWA zal de andere helft van deze grote groep kinderen opvangen. Het overnemen van deze taak van de scholen betekent dat de kinderen de hele dag bij ons komen.

Naast leuke dingen doen, gaan ze daarom ook huiswerk bij ons maken. Zij maken op dezelfde manier huiswerk als de kinderen thuis: digitaal. Op deze manier kunnen de leraren al hun tijd en energie steken in hoe het onderwijs momenteel vorm te geven. 

Wat doen onze medewerkers
Een deel van onze medewerkers wordt sinds maandag ingezet voor de noodopvang. Daarbij zorgen we voor balans tussen enerzijds voldoende medewerkers om het werk in alle rust en pedagogisch verantwoord te kunnen uitvoeren, en anderzijds niet te veel mensen bij elkaar. Natuurlijk zijn dat alleen medewerkers die geen klachten hebben die lijken op die van Corona. We nemen daarin geen enkel risico.

De medewerkers die noodgedwongen thuis werken gaan vanaf volgende week aan de slag om vanuit huis dingen te doen als het ontwikkelen van activiteiten die u eventueel met uw kinderen thuis kunt doen, bijwerken diverse administratieve zaken, evaluatie van beleid, en dergelijke. Onze medewerkers worden níet ingezet voor schoonmaakwerkzaamheden op locatie.

Graag sluiten we dit bericht af met een groot compliment aan onze medewerkers, die na de eerste schrik in de doe-modus zijn gegaan. Zij zorgen er voor dat de taak die zij toebedeeld hebben gekregen, serieus, maar zeker ook met veel plezier en warmte wordt uitgevoerd.