Home > Kwaliteit > Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Kinderopvang SKW heeft samen met de verschillende oudercommissies een pedagogisch beleid ontwikkeld, waarin de stichtingsbrede pedagogische doelen zijn vastgelegd.
Dit beleid wordt elke twee jaar geëvalueerd en waar nodig of wenselijk aangepast. Aan de hand van dit beleid zijn in overleg met de oudercommissies per locatie pedagogische werkplannen ontwikkeld. Het stichtingsbrede beleid vindt u HIER, de pedagogische werkplannen per locatie zijn in te zien op de betreffende locaties.