Home > Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Als er tussen de middag niemand thuis is, kunt u uw kind op school laten overblijven. Zo heeft uw kind even rust en kan het lekker eten en ontspannen. Op vaste dagen of alleen wanneer het nodig is.


Tijdens de middagpauze wordt uw kind hartelijk, leuk en pedagogisch verantwoord opgevangen. De tussenschoolse opvang (TSO) sluit zoveel mogelijk aan bij het beleid en de visie van de school.

SKW begeleidt de tussenschoolse opvang op de Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV). Lees hier alle informatie over de TSO 2023-2024.

Eten en drinken
Kinderen nemen voor het overblijven zelf hun lunch mee. De opvangmedewerkers stimuleren uw kind hun lunch op te eten, maar zullen het niet dwingen. Wat overblijft, nemen de kinderen mee terug naar huis.

Kosten
De manier waarop de school TSO organiseert, bepaalt de kosten. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. U ontvangt dus geen tegemoetkoming via de belasting. Maakt u al gebruik van onze voor- of buitenschoolse opvang, dan geldt een korting van 4%.