Home > Kwaliteit > Veiligheid & gezondheid

Veiligheid & gezondheid

Vaccinatiegraad

De meeste kinderen in ons land zijn gevaccineerd en daardoor beschermd tegen besmettelijke infectieziekten. Daardoor krijgen besmettelijke virussen en bacteriën weinig kans zich te verspreiden. Dat is ook belangrijk voor kinderen op het kinderdagverblijf die (nog) niet gevaccineerd zijn. Door de vaccinatiegraad te meten weten we of voldoende kinderen gevaccineerd zijn op het kinderdagverblijf. Deze groepsimmuniteit is heel belangrijk, door te vaccineren helpen we kinderen en volwassenen die niet beschermd zijn tegen infectieziekten.

Lees hier ons vaccinatiebeleid.


Kinderopvang SKW gebruikt de meldcode zoals die is opgesteld door de brancheorganisatie Kinderopvang.

Deze meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ontwikkeld in samenwerking met BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland.

Kinderopvang SKW heeft de code waar nodig uitgewerkt en aangepast aan haar eigen organisatie. De meldcode ligt voor medewerkers en ouders op een toegankelijke plek ter inzage op de verschillende locaties.