Home > Kwaliteit > Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Kinderopvang SKW gebruikt de meldcode zoals die is opgesteld door de brancheorganisatie Kinderopvang.
Deze meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ontwikkeld in samenwerking met BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland.

Kinderopvang SKW heeft de code waar nodig uitgewerkt en aangepast aan haar eigen organisatie. De meldcode ligt voor medewerkers en ouders op een toegankelijke plek ter inzage op de verschillende locaties.