Home > Kwaliteit > Vertrouwenspersoon ouders

Vertrouwenspersoon ouders

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan in de praktijk een vermoeden bestaan van ongewenst gedrag. Als ouders een dergelijk vermoeden hebben, kunnen zij dat melden bij de leidinggevende of de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Het melden van een vermoeden van ongewenst gedrag kan moeilijk zijn. Toch is het noodzakelijk om te doen, omdat anders de situatie zou kunnen blijven voortbestaan.

Kinderopvang Watergraafsmeer heeft een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren helpen, ondersteunen en adviseren. U vindt de gegevens van de vertrouwenspersoon HIER.

Voor de medewerkers heeft SKW ook een vertrouwenspersoon. In sommige situaties hebben medewerkers een meldingsplicht. Dit is vastgelegd in de (landelijke) meldcode en het eigen beleid van SKW.