Home > Kinderdagverblijven > Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Op onze prijslijst staan bruto bedragen. Meestal betaalt de overheid mee aan uw kinderopvang. Dat geldt soms ook als u geen werkgever heeft en hangt altijd af van uw inkomen. SKW kan u op verschillende manieren kosteloos helpen.


De hoogte van de bijdrage van de overheid is afhankelijk van uw inkomen. Deze bijdrage, de kinderopvangtoeslag, krijgt u van de Belastingdienst. Dit kan volgens het systeem van 'voorlopige teruggaaf'.

U ontvangt alleen kinderopvangtoeslag voor gemaakte kosten voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang inclusief voorschoolse opvang, niet voor tussenschoolse opvang.

Toeslag aanvragen
Zodra u weet wat uw kosten voor kinderopvang zijn, vraagt u toeslag aan bij de Belastingdienst. Deze berekent hoeveel u vergoedt krijgt. Lage inkomens krijgen de meeste toeslag.
Het duurt ongeveer acht weken voordat u de eerste toeslag ontvangt. Begint de opvang van uw kind eerder, dan kan het voorkomen dat u de tegemoetkoming moet voorschieten.
Meer informatie & aanvragen

Rekenhulp
De Belastingdienst heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u uw toeslagen kunt berekenen.

Ouders zonder werkgever

  • Zzp'ers hebben ook recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
  • Ouders zonder werkgever hebben in sommige gevallen recht op een bijdrage voor kinderopvang van de gemeente Amsterdam.
  • Ouders met een uitkering van het UWV komen soms ook in aanmerking voor een speciale regeling.

SKW helpt gratis
De Belastingdienst heeft Kinderopvang SKW erkend als hulp- en informatie punt (HIP). Hierdoor kunnen wij u beter helpen met het aanvragen van de toeslag. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens inzien bij vragen over uw kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang SKW kan de inning van de rijksbijdragen voor u bewaken en zelfs uw administratie overnemen. Voor deze gratis dienst, kunt u een afspraak maken met de medewerkers van de afdeling Klantcontact.