Home > Kwaliteit > Oudercommissies

Oudercommissies

Op alle vestigingen is een oudercommissie actief. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken betreffende de kinderopvang op de vestiging.
In een door de oudercommissies en de directeur ondertekend reglement zijn de afspraken vastgelegd over hoe de adviesprocedures verlopen.
De oudercommissie komt op voor de belangen van ouders en kinderen. Namen van contactpersonen zijn op alle vestigingen bekend en op te vragen.