Home > Over SKW > Maatschappelijk (geen winst, good governance)

Maatschappelijk (geen winst, good governance)

Kinderopvang Watergraafsmeer is een maatschappelijke onderneming. De keuze voor een stichting is bewust, we hebben geen winstdoelstelling. SKW hanteert de richtlijnen Goed Bestuur van de brancheorganisatie.

SKW draagt met kwalitatief goede kinderopvang bij aan een betere leefomgeving voor kinderen. Dat betekent dat we ook aan activiteiten meewerken die niet rechtstreeks met kinderopvang te maken hebben (bijvoorbeeld activiteiten op buurtniveau). Ook probeert Kinderopvang SKW maatschappelijk verantwoord te ondernemen, door rekening te houden met het milieu, een verantwoord personeelsbeleid, enzovoort.

Verschillende buurtgroepen maakten tegen kostprijs gebruik van ruimtes van SKW. Niet alleen voor kinderen (judo, peutergym, koken) maar ook voor volwassenen (yoga, pilates, het Omgangshuis).

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een zes-stappenplan uitgebracht over Goed Bestuur. Hierin worden handvatten gegeven om de bedrijfsvoering maatschappelijk verantwoord en integer vorm te geven. Dit zes-stappenplan omvat: visie, tegenspraak organiseren, kwaliteit bevorderen, integriteit, transparantie en risicobeheersing. SKW heeft een NOTITIE geschreven waarin we verantwoording afleggen over de manier waarop we hiermee omgaan. In deze notie wordt verwezen naar het Handvest Kwalitatieve Kinderopvang.