Home > Kwaliteit > Inspectierapporten

Inspectierapporten

Alle kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang worden gecontroleerd door de Inspectie op de Kinderopvang. De laatste inspectierapporten vindt u onderstaand.