Wijzigen/opzeggen

Een wijziging of opzegging ontvangen we graag schriftelijk via info@kinderopvang-skw.nl. Benoem in het bericht de naam van het kind en de datum van de wijziging of opzegging.

We hanteren een opzegtermijn van één maand, die gaat in op de dag dat we de schriftelijke opzegging hebben ontvangen.