Home > Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Speciaal voor vroege vogels in de Watergraafsmeer is er opvang voordat de school start (VSO). We beginnen de dag rustig met (voor)lezen, kletsen of een spelletje. En dan op tijd naar school.


Klanten van de buitenschoolse opvang die vroeg de deur uit gaan, bieden we voorschoolse opvang aan vanaf 7.30 uur. Een enkele keer kunnen we deze service ook los aanbieden, dus zonder naschoolse opvang.

Vroeg open
Iedere schooldag is de VSO open van 7.30 tot dat de scholen beginnen. We zorgen ervoor dat uw kind op het juiste tijdstip op school komt, niet te vroeg en niet te laat.

Vier-ogen-principe
Ook op de VSO zijn er altijd minimaal twee medewerkers in huis. Dat is meteen makkelijk bij het brengen naar de scholen, dan hoeven de kinderen niet alle scholen langs.

Kosten
Het uurtarief van VSO is hetzelfde als die van BSO. Voorschoolse opvang valt onder de wet Kinderopvang. Daarmee kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Uw kind ook naar de VSO van SKW?
Wilt u gebruik maken van VSO bij Villa Bons? Informeer dan telefonisch naar de mogelijkheden.