Home > Nieuws > Ouders krijgen rond 8 juli de rest van hun geld terug

Ouders krijgen rond 8 juli de rest van hun geld terug

02 June 2020

Alle ouders ontvingen van SKW inmiddels de betaalde bijdragen terug boven het maximaal vergoede uurtarief. 

Rond 8 juli zal ook de overheid tot betaling overgaan. 
Er is door de Sociale Verzekeringsbank (die de uitbetaling zal verzorgen) inmiddels een site geopend waarin alle informatie hierover is te vinden:  svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang. Er is informatie te vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.


Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximum uurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.