Home > Nieuws > Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

27 March 2015

Om de paar jaar meten we de tevredenheid van onze klanten. Begin 2015 is dat weer gebeurd. We laten dat zodanig uitvoeren dat we een vergelijk kunnen maken met andere kinderopvangorganisaties.

Ruim driekwart van de ouders waardeert ons met een 8 of hoger. Onze kinderdagverblijven scoren even goed als het landelijk gemiddelde. Onze buitenschoolse opvang zit daar ruim boven.

Waar ouders vooral op letten
De twee belangrijkste factoren waar ouders ons op beoordelen zijn:

  • Stabiele pedagogische omgeving. Daarmee bedoelen zij vaste gezichten op de groep, opvang in dezelfde groepsruimte, een mix van stimuleren en kinderen hun eigen gang laten gaan, werkwijze gericht op de ontwikkeling(sfase) van kinderen, kinderen volgen in hun ontwikkeling en een goede communicatie daarover tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders.
  • Flexibiliteit van de organisatie. Dat betekent keuze voor opvang vanaf 07.30 uur, halve dagopvang, "school dicht is BSO open", kinderen ophalen na een sportdag en het ruilbeleid.

Het is lastig deze twee factoren te combineren, maar volgens ouders slagen we daar regelmatig in.

Voordelen kunnen soms ook nadelen zijn
Eerlijk is eerlijk. Dat SKW veel ervaren medewerkers heeft, betekent ook dat ze niet altijd de jongste meer zijn. SKW heeft oudere, karakteristieke gebouwen. Dit betekent ook dat onderhoud van de gebouwen een aandachtspunt is. Onze website is, geven onze klanten aan, inmiddels aan een update toe. In april gaat onze nieuwe website de lucht in.

Veranderen en behouden
Dit onderzoek levert ons een schat aan informatie op. SKW neemt de mening van ouders serieus en zou het liefst alle verbeteringen tegelijk aanpakken. Bij andere organisaties bleek dat niet verstandig te zijn. Daarom gaan we eerst:

  • onze ouder-app op meer locaties invoeren;
  • het bestaande (voedings)beleid weer goed onder de aandacht van het personeel brengen;
  • zorgen voor meer variatie in de activiteiten en;
  • de website vernieuwen.

Vinger aan de pols
Per locatie zullen de accenten in de uitwerking anders liggen. Hoe, dat bespreken we met de oudercommissies. Zij zijn er om ons scherp te houden. En uit een volgend onderzoek moet natuurlijk blijken dat alle ouders verbetering zien