Home > Nieuws > BSO na de meivakantie sluit aan bij de toegewezen schooldagen

BSO na de meivakantie sluit aan bij de toegewezen schooldagen

25 April 2020

SKW hanteert de richtlijnen van de RIVM, de PO-Raad, de gemeente Amsterdam, de BBO en de eigen Brancheorganisaties (gelukkig zijn dit allemaal dezelfde richtlijnen)

Scholen die zich houden aan deze richtlijnen
Als scholen zich aan deze richtlijnen houden, heeft de school hele lesdagen voor de helft van de kinderen (dus de ene helft van de kinderen komt 2 of 3 dagen in een week de hele dag, de andere helft van de kinderen komt de andere 3 of 2 dagen de hele dag). 
Deze richtlijnen zeggen ook dat de BSO zich hierop aan moet passen. Dat wil zeggen dat als kinderen bij ons normaal gesproken bijvoorbeeld BSO op maandag en dinsdag hebben, maar hun schooldagen zijn straks donderdag en vrijdag, zij na de meivakantie op donderdag en vrijdag naar de BSO kunnen (zolang de maatregelen gelden). Door deze werkwijze zal ook de BSO gemiddeld met halve groepen werken en hebben ouders de mogelijkheid een hele dag te werken. 

Op lesvrije dagen is er ook geen BSO. Voor een aantal scholen geldt dit bijvoorbeeld op maandag 11 mei. 

De WSV, de 5e Montessorischool, de Lidwinaschool en MKC de Amstel hebben inmiddels bij ons aangegeven volgens deze richtlijnen te gaan werken. Als uw kinderen op deze scholen zitten, sluiten school en BSO dus goed op elkaar aan. 

Als scholen met andere lesroosters werken
Wij hebben nog niet met alle scholen contact kunnen krijgen en hebben vernomen dat er in Amsterdam ook scholen zijn die met een rooster gaan werken dat er in de ochtend aan de ene helft van de kinderen les wordt gegeven, en in de middag aan de andere helft van de kinderen. Dit is niet volgens de richtlijnen en het heeft tot gevolg dat ook SKW zich niet aan de richtlijnen kan houden. Het zou betekenen dat wij én de hele dag opvang zouden moeten aanbieden, én wij aan het einde van de dag met volle groepen zitten in plaats van halve groepen.

Als deze variant door uw school wordt gebruikt, halen wij alleen de kinderen van de middagshift op. 

Op de BSO's (en de kinderdagverblijven) werken we volgens de richtlijnen van het RIVM
Uiteraard volgen wij op de BSO's en kinderdagverblijven alle richtlijnen van het RIVM. Omdat wij inmiddels al zes weken de noodopvang voor verschillende scholen en op het kinderdagverblijf verzorgen, zijn wij daar al grotendeels aan gewend. In de loop van de meivakantie wordt u hierover nader geïnformeerd en laten we u weten hoe u ons kunt helpen die richtlijnen goed uit te voeren. 

Inventarisatie welke dagen de kinderen school hebben
De scholen mogen ons in verband met privacyregels niet zomaar informatie over uw kinderen doorgeven. Wij zullen dus zelf bij u informeren naar de schooldagen van uw kinderen. De komende week nemen wij hierover via email contact met u op en vragen wij u om door te geven welke dagen uw kinderen naar school gaan en of u deze dagen BSO voor hen wilt. Ook vragen we u door te geven als u geen BSO voor hen wil. 

Best spannend allemaal, voor de kinderen, voor u en voor een deel van onze medewerkers. Veel van onze medewerkers hebben er tegen die tijd echter al 8 weken noodopvang op zitten. Hoe bijzonder en mooi dat ook ging, zij zien uit naar hun "eigen" kinderen"