Home > Nieuws

BSO na de meivakantie sluit aan bij de toegewezen schooldagen

25 april 2020

SKW hanteert de richtlijnen van de RIVM, de PO-Raad, de gemeente Amsterdam, de BBO en de eigen Brancheorganisaties (gelukkig zijn dit allemaal dezelfde richtlijnen)

Scholen die zich houden aan deze richtlijnen
Als scholen zich aan deze richtlijnen houden, heeft de school hele lesdagen voor de helft van de kinderen (dus de ene helft van de kinderen komt 2 of 3 dagen in een week de hele dag, de andere helft van de kinderen komt de andere 3 of 2 dagen de hele dag). 
Deze richtlijnen zeggen ook dat de BSO zich hierop aan moet passen. Dat wil zeggen dat als kinderen bij ons normaal gesproken bijvoorbeeld BSO op maandag en dinsdag hebben, maar hun schooldagen zijn straks donderdag en vrijdag, zij na de meivakantie op donderdag en vrijdag naar de BSO kunnen (zolang de maatregelen gelden). Door deze werkwijze zal ook de BSO gemiddeld met halve groepen werken en hebben ouders de mogelijkheid een hele dag te werken. 

Op lesvrije dagen is er ook geen BSO. Voor een aantal scholen geldt dit bijvoorbeeld op maandag 11 mei. 

De WSV, de 5e Montessorischool, de Lidwinaschool en MKC de Amstel hebben inmiddels bij ons aangegeven volgens deze richtlijnen te gaan werken. Als uw kinderen op deze scholen zitten, sluiten school en BSO dus goed op elkaar aan. 

Als scholen met andere lesroosters werken
Wij hebben nog niet met alle scholen contact kunnen krijgen en hebben vernomen dat er in Amsterdam ook scholen zijn die met een rooster gaan werken dat er in de ochtend aan de ene helft van de kinderen les wordt gegeven, en in de middag aan de andere helft van de kinderen. Dit is niet volgens de richtlijnen en het heeft tot gevolg dat ook SKW zich niet aan de richtlijnen kan houden. Het zou betekenen dat wij én de hele dag opvang zouden moeten aanbieden, én wij aan het einde van de dag met volle groepen zitten in plaats van halve groepen.

Als deze variant door uw school wordt gebruikt, halen wij alleen de kinderen van de middagshift op. 

Op de BSO's (en de kinderdagverblijven) werken we volgens de richtlijnen van het RIVM
Uiteraard volgen wij op de BSO's en kinderdagverblijven alle richtlijnen van het RIVM. Omdat wij inmiddels al zes weken de noodopvang voor verschillende scholen en op het kinderdagverblijf verzorgen, zijn wij daar al grotendeels aan gewend. In de loop van de meivakantie wordt u hierover nader geïnformeerd en laten we u weten hoe u ons kunt helpen die richtlijnen goed uit te voeren. 

Inventarisatie welke dagen de kinderen school hebben
De scholen mogen ons in verband met privacyregels niet zomaar informatie over uw kinderen doorgeven. Wij zullen dus zelf bij u informeren naar de schooldagen van uw kinderen. De komende week nemen wij hierover via email contact met u op en vragen wij u om door te geven welke dagen uw kinderen naar school gaan en of u deze dagen BSO voor hen wilt. Ook vragen we u door te geven als u geen BSO voor hen wil. 

Best spannend allemaal, voor de kinderen, voor u en voor een deel van onze medewerkers. Veel van onze medewerkers hebben er tegen die tijd echter al 8 weken noodopvang op zitten. Hoe bijzonder en mooi dat ook ging, zij zien uit naar hun "eigen" kinderen"

Paasontbijt op de BSO

14 april 2020
Een nieuw ritme op de BSO: huiswerk maken, lessen volgen, we vinden het al heel gewoon. Gelukkig is er ook gewoon tijd voor een lekker paasontbijt!

Thuisactiviteiten

23 maart 2020
Nu de kinderen door het Coronavirus niet naar onze locaties kunnen komen zoeken onze medewerkers contact met de kinderen. Zo blijven we toch in contact en kunnen we ouders en kinderen ondersteunen in deze hectische tijden.
Er worden activiteiten bedacht, filmpjes gemaakt, gebeld met beeld en een jarig kind wordt via de telefoon toegezongen.
Op de foto Sigourney die een activiteit vanuit het programma Peuterplein aan het filmen is om door te sturen aan de kinderen van peutergroep Bons.

Wat doet SKW aan noodopvang?

21 maart 2020

Vanaf aanstaande dinsdag heeft SKW  in totaal 112 kinderen op de noodlijsten staan:  22 kinderen voor de dagopvang en 90 kinderen voor de buitenschoolse opvang. Uiteraard komen deze kinderen niet allemaal elke dag. De lijst is ook aangemaakt voor de langere termijn, als ouders in cruciale beroepen meer zullen worden opgeroepen en er geen andere mogelijkheden meer zijn. Vooralsnog gaat het om hele kleine aantallen.

Ouders krijgen eigen bijdrage terug / Parents get back there own contribution

21 maart 2020
Vrijdagavond heeft de overheid ons laten weten dat alle ouders over de periode dat er geen kinderopvang wordt aangeboden, hun eigen bijdrage terug krijgen. 

Tegelijkertijd roept de overheid u allemaal op de rekening te blijven betalen, zodat de kinderopvangorganisaties hun werk kunnen blijven doen waar het de opvang betreft van kinderen van ouders met cruciale beroepen.  De ouders kunnen dan met iets minder zorgen hun belangrijke werk doen.

Ik hoop dat u allemaal gehoor wilt geven aan deze oproep. Mocht u hierdoor echt in grote problemen komen, wilt u ons dan een email sturen? Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Ik verzoek u echter dit alleen te doen in het uiterste geval, aangezien wij het op dit moment erg druk hebben met alle werkzaamheden rond de noodopvang en wij het geld van het Ministerie natuurlijk nog niet op onze rekening hebben staan.

De tekst van het betreffende persbericht vindt u HIER  en in het Engels HIER

Noodopvang

19 maart 2020
SKW is supertrots op haar pedagogisch medewerkers die ondanks eigen schrik over de situatie, deze eerste dagen al improviserend, met tegenslagen omgaand, onzekerheid over wat te verwachten trotserend, klaar stonden voor de "vitale kinderen" uit de Watergraafsmeer. Professioneel, rustig, doordrongen van de wetenschap dat ze nodig zijn voor de kinderen, hun ouders en de samenleving. Onze eigen helden!

Wist u trouwens dat als het zo rustig is op straat ook de kabouters hun best doen om deze kinderen een leuke dag te geven?

Brief van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18 maart 2020

Aan iedereen die betrokken is bij de kinderopvang in Nederland,

Beste hardwerkende collega's,

We bevinden ons in een zeer moeilijke periode. Het coronavirus dwingt ons maatregelen te nemen die van grote invloed zijn op ons dagelijks leven. Dat vraagt wat van ons allemaal, maar zeker ook van jullie als medewerkers in de kinderopvang sector. Daarom wil ik jullie enorm bedanken voor de snelle en inventieve wijze waarop de kinderopvang binnen 12 uur na afkondiging van het sluiten van de scholen en de kinderopvang geregeld was voor mensen in cruciale beroepen. Vanaf maandag stonden jullie meteen klaar om alle kinderen op te vangen van (een) ouder(s) met een cruciaal beroep. Het is heel waardevol dat jullie die kinderen – ondanks de stressvolle situatie waarin ouders en kinderen zich soms bevinden – een mooie en ontwikkelrijke dag bieden. Ik heb veel waardering voor jullie inzet en hoe jullie dat zo snel met elkaar hebben opgepakt.
Het kabinet heeft vandaag een groot pakket economische steunmaatregelen aangekondigd. Ook de kinderopvang krijgt volop aandacht. Ik span mij maximaal in om oplossingen te zoeken waardoor de ouderbijdrage in deze crisis achteraf gerepareerd kan worden. Zodra ik daarover meer kan melden, kom ik daar bij jullie op terug.
Nogmaals, heel veel dank voor jullie waardevolle inzet, veerkracht en jullie harde werken. Hierdoor kunnen mensen die we keihard nodig hebben, zoals zorgmedewerkers, de politie, de voedingsindustrie, hun werk blijven doen. Samen moeten wij elkaar door deze crisis heen helpen. We laten u niet in de steek.

Hartelijke groet,

Tamara van Ark,
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

«  1  2  3  4  5  6  7  »