Home > Kwaliteit > Vier-ogen-principe

Vier-ogen-principe

Het vier-ogen-principe geldt sinds 2013 voor kinderdagverblijven en betekent dat er altijd een volwassene kan meekijken of meeluisteren als er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat.
Voor iedere locatie hebben we in een notitie uitgeschreven hoe het principe wordt vormgegeven. Deze notitie ligt ter inzage op de betreffende locatie.

Ook op de BSO's
Wij vinden het vier-ogen-principe zo belangrijk dat we het ook toepassen op onze buitenschoolse opvang.