Home > Kinderdagverblijven > Peutergroep Villa Bons

Peutergroep Villa Bons

Peutergroep Villa Bons is toegankelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar en heeft openingstijden die aansluiten op de schooltijden van de 5e Montessorischool. Er wordt gewerkt met de methode Peuterplein, maar er worden ook duidelijke elementen uit de Montessorimethode gebruikt (denk aan natuurlijke materialen, open spelmateriaal en stimuleren van zelfstandigheid). Passend bij hun individuele ontwikkeling worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op school en schooltijden. 

Er werken 2 vaste pedagogisch medewerkers op deze groep en een vaste vervangster tijdens de pauzes. 

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.45 uur en woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. 

In de schoolvakanties en op andere lesvrije dagen (zoals studiedagen) is de peutergroep gesloten. School dicht = peutergroep dicht (en BSO open).

Inschrijven
Peutergroep Villa Bons
Inschrijven   Rondleiding
Praktische informatie

Peutergroep Villa Bons
Galileïplantsoen 39
1098 LW Amsterdam
020 - 668 63 04
villabons@kinderopvang-skw.nl

LRK-nummer: 129955334