Wijzigingsformulier TSO

Gegevens Kind

School

Gegevens Ouders

Verder alleen invullen wat wijzigt.
Let op: voor opzegging of vermindering geldt een maand opzegtermijn. Andere wijzigingen horen wij ook graag een maand van te voren.

Wijziging opvangdagen

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
5-strippenkaart
15-strippenkaart

 

De dagelijkse tussenschoolse opvang zeg ik op; ik wil werken met een strippenkaart.

Ik zeg de tussenschoolse opvang voor mijn kind geheel op.

 

Betaling

Automatisch incasso

Ik machtig Kinderopvang SKW om tot schriftelijke wederopzegging het verschuldigde bedrag vooraf in twee termijnen per jaar automatisch te incasseren.

Stopzetting automatische incasso

Ik wil dat Kinderopvang SKW per (datum) het verschuldigde bedrag niet meer automatisch incasseert. Ik zal het verschuldigde bedrag vooraf per bank / giro na ontvangst van de factuur overmaken aan Kinderopvang SKW.